Komentarz: Kto zyskał na ustawie antykryzysowej?

ikona_komentarz_featured

Ponad dwa lata po zakończeniu obowiązywania Ustawy z dnia 1 lipca 2009 roku o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, zwanej szerzej ustawą antykryzysową, wciąż brakuje refleksji nad tym, czy była ona naprawdę potrzebna i kto był jej beneficjentem. Jest to szczególnie ważne dlatego, że część jej postanowień (dłuższe okresy rozliczeniowe) weszła 23 […]

Więcej

Komentarz: Czy stawki podatków dochodowych w Polsce są wysokie?

ikona_komentarz_featured

Subiektywne, ludzkie odczucie zwykle każe twierdzić, że opodatkowanie dochodów jest nadmierne. Jeśli wrażenie to jest zgodne z prawdą, pociąga za sobą szereg negatywnych dla gospodarki zjawisk. Według teorii krzywej Laffera przekroczenie krytycznego poziomu opodatkowania (gdy staje się on zbyt wysoki) powoduje spadek dochodów budżetowych państwa. Jak ta koncepcja odnosi się do wpływów z podatków dochodowych […]

Więcej

Komentarz: Przeciętni poddostawcy innowacji

ikona_komentarz_featured

Według rankingu Global Innovation Index 2014 Polska pod względem innowacyjności z wynikiem 40,64/100 zajmuje 45. miejsce na świecie, a wśród krajów Unii Europejskiej trzecie od końca. Ranking Komisji Europejskiej jest dla Polski bardziej łaskawy, gdyż sytuuje ją na czwartym miejscu od końca, jako najgorszy kraj wśród tzw. przeciętnych innowatorów. Przeciętności nie powinno się jednak kojarzyć ze średnią unijną, gdyż Polska jest dopiero w połowie drogi do jej osiągnięcia. „Przeciętność” to w tym przypadku eufemizm, który ukrywa fakt, że nakłady na innowacyjność w Polsce są bardzo niskie, a co jeszcze bardziej niepokoi – regulacje sprzyjają rozwojowi zagranicznej innowacyjności oraz komercjalizacji polskich technologii zagranicą.

Więcej