Komentarz: Zadłużony świat, czyli o rajach podatkowych

ikona_komentarz_featured

Przyjmując raczej ostrożne założenie, że Ziemia jest gospodarką zamkniętą, wydawać by się mogło, że transakcje na całym świecie powinny się bilansować. Niektóre kraje, takie jak np. Niemcy, mają stale dodatni bilans handlowy, inne, jak np. Grecja, stały deficyt. Podobnie z aktywami finansowymi netto, czyli różnicą między całkowitym zadłużeniem a całkowitą wielkością oszczędności. Dług jednego podmiotu jest majątkiem innego. Zarówno saldo budżetowe, jak i aktywa zagraniczne netto całego świata powinny się więc równać zero. Okazuje się jednak, że tak nie jest – Ziemia ma ujemny bilans, a Ziemianie są zadłużeni.

Więcej

Komentarz: Edukacja dla innowacyjnej gospodarki. Studium Polskie.

ikona_komentarz_featured

Edukacja dla innowacyjnej gospodarki: Polska. Austriacki ekonomista Joseph Schumpeter spopularyzował pojęcie innowacji w odniesieniu do gospodarki w połowie XX wieku. Definiował innowację jako implementację nowego rozwiązania do praktyki instytucji. Pojęcie to odnosił między innymi do sytuacji, gdy wprowadza się na rynek nowy produkt lub usługę, metodę produkcji, nowy rynek zbytu czy zaprowadza się zmiany organizacyjne 1)1 […]

Więcej

Komentarz: Czy więcej elastyczności to rzeczywiście więcej innowacyjności?

ikona_komentarz_featured

Mainstream myśli ekonomicznej stoi na stanowisku, że zarówno bezrobocie, jak i niska innowacyjność gospodarki wynikają z licznych ograniczeń stawianych przedsiębiorcom, spośród których za szczególnie istotne uznaje się usztywnienia rynku pracy – przepisy uniemożliwiające elastyczne zwalnianie pracowników, pensje minimalne utrudniające rynkowe kształtowanie ceny pracy, silne związki zawodowe blokujące strukturalne reformy przedsiębiorstw itp. Sztuczne zawyżanie przez państwo […]

Więcej