Plan Morawieckiego: fiasko już na starcie?

ikona_fakt_featured

Aby osiągnąć w 2030 r. poziom dochodu rozporządzalnego zakładany przez SOR, Polska musiałaby osiągnąć wzrost gospodarczy na poziomie gospodarki chińskiej lub indyjskiej. Jest to raczej mało realny scenariusz, szczególnie po listopadowej korekcie prognozy Komisji Europejskiej.

Analiza Fundacji Kaleckiego dotyczy podstawowych celów SOR: spójności oraz teoretycznej i rzeczywistej możliwości ich wykonania. Oceniamy także zachodzące obecnie zmiany gospodarcze i instytucjonalne w kontekście zgodności z celami SOR.

Więcej