Ludzie

 • Zarząd fundacji
 • Rada fundacji
 • Rada naukowa
 • Współpracują z nami

Zarząd fundacji

Karol Muszyński

Karol Muszyński

Członek Zarządu Fundacji Kaleckiego

Doktor nauk prawnych w zakresie socjologii prawa, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UW. Kierował i brał udział w licznych projektach naukowych, finansowanych m.in. ze środków Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Wydziału Prawa i Administracji UW, Narodowego Banku Polskiego, Krajowej Rady Radców Prawnych.

Anna Gromada

Anna Gromada

Członkini Zarządu Fundacji Kaleckiego

ekonomistka i socjolożka, badaczka Polskiej Akademii Nauk. Absolwentka ekonomii międzynarodowej w SGH, socjologii i politologii na Uniwersytecie Cambridge oraz studiów nad ekonomią rozwoju w Sciences Po. Stypendystka m.in. Yale,  Pace, Uniwersytetu Tokijskiego i Uniwersytetu w Oslo. Współpracowała m. in.  z administracją publiczną w Polsce i Francji, Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i działem gospodarczym Agencji Reuters.

Filip Konopczyński

Filip Konopczyński

Członek Zarządu Fundacji Kaleckiego

Ekspert oraz współautor badań analiz w projektach dla Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Rzecznika Praw Obywatelskich, Narodowego Banku Polskiego. Publikował m. in. w Gazecie Wyborczej, Przekroju, Oko.press, Dzienniku Opinii, Kulturze Liberalnej, Res Publice Nowej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji, Instytutu Kultury Polskiej i Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH) Uniwersytetu Warszawskiego.

Rada fundacji

Aleksandra Wiśniewska

Aleksandra Wiśniewska

Członkini Rady Fundacji Kaleckiego

Absolwentka ekonomii i kulturoznawstwa w ramach Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW. Doktorantka Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. Współpracuje z Fundacją Obserwatorium i Narodowym Centrum Kultury, przygotowując badania w obszarze ekonomii kultury. Kierownik produkcji w Teatrze Studio w Warszawie.

Maciej Sobociński

Maciej Sobociński

Przewodniczący Rady Fundacji Kaleckiego

przewodniczący Rady Fundacji Kaleckiego, absolwent socjologii na Uniwersytecie Warszawskim i University of Warwick (​UK). W Europejskim Instytucie Uniwersyteckim (EUI) we Florencji przygotowuje doktorat na temat polityki demograficznej krajów Europy Środkowej i Wschodniej. W przeszłości stypendysta Instytutu Spraw Publicznych, współpracował z Foundation for European Progressive Studies (FEPS), Bankiem Światowym oraz Grupą Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim.

Rada naukowa

Jeanne Fagnani-Lichtenstein

Jeanne Fagnani-Lichtenstein

Członkini Rady Naukowej Fundacji Kaleckiego

(ur. 1942) – dyrektorka do spraw badań we Francuskim Centrum Badań Naukowych (Centre National de la Recherche Scientifique), badaczka Instytutu Badań Społeczno-Politycznych (Institut de Recherches Economiques et Sociales) w Paryżu. W latach 2008-2011 doradczyni ds. polityki społecznej Sekretarza Generalnego OECD. W 2014 roku nominowana przez Francuskie Ministerstwo Polityki Społecznej do Naczelnej Rady ds. Polityki Rodzinnej.

Jerzy Wilkin

Jerzy Wilkin

Członek Rady Naukowej Fundacji Kaleckiego

(ur. 1947), profesor nauk ekonomicznych, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, wieloletni kierownik Katedry Ekonomii Politycznej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, a obecnie kierownik Zakładu Integracji Europejskiej w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Przewodniczący Rady Programowej dwumiesięcznika „Ekonomista”.

Jan Toporowski

Jan Toporowski

Członek Rady Naukowej Fundacji Kaleckiego

(ur. 1950), profesor nauk ekonomicznych i finansów, dziekan Wydziału Ekonomii Szkoły Orientalistyki i Afrykanistyki (SOAS) Uniwersytetu Londyńskiego (do roku 2012), członek grupy EuroMemo: European Economists for an Alternative Economic Policy in Europe, pracownik naukowy Banku Finlandii (2005), członek rady edytorskiej pisma „Review of Political Economy” oraz rad naukowych pism „Ekonomista” i „Gentes et Nationes”. Autor książki Michal Kalecki: An Intellectual Biography.

Jerzy Osiatyński

Jerzy Osiatyński

Członek Rady Naukowej Fundacji Kaleckiego (2014-2022)

(ur. 1941), profesor nauk ekonomicznych, profesor Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN i członek jego Rady Naukowej, wykładowca w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej (2001-2014). Minister w rządach Tadeusza Mazowieckiego i Hanny Suchockiej oraz poseł na sejm w latach 1989-2001. W latach 2010-2013 doradca społeczny Prezydenta Bronisława Komorowskiego, od grudnia 2013 r. członek Rady Polityki Pieniężnej. Redaktor dzieł zebranych Michała Kaleckiego.

Współpracują z nami

 • Jakub Ryłow – Student ekonomii i matematyki na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się polityką gospodarczą i nierównościami społecznymi.
 • Jerzy Ziarno – Student Szkoły Głównej Handlowej.
 • Aleksandra Wójtowicz – Analityczka Fundacji Kaleckiego. Studentka historii i prawa na Uniwersytecie Warszawskim, a także stosunków międzynarodowych w ramach stypendium The Fund for American Studies na George Mason University w Waszyngtonie i Uniwersytecie Karola w Pradze. Współpracowała m.in. z Ambasadą Brytyjską w Warszawie i z Polityką Insight. Zainteresowania: antropologia prawa, migracje, polityka zdrowotna.
 • Paweł Jędral – Prawnik, absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, autor analiz prawnych w grantach Narodowego Centrum Nauki, wielokrotny stypendysta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Aleksandra Polak – Absolwentka filozofii i europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim, globalnej ekonomii politycznej na University of Sussex oraz podyplomowych europejskich studiów interdyscyplinarnych w College of Europe, Natolin. Zainteresowania: polityki społeczne i nierówności ekonomiczne w obszarze Unii Europejskiej, koordynacja makroekonomiczna i regulacje rynku UE, zrównoważony rozwój.
 • Jędrzej Malko – Absolwent Goldsmiths, University of London oraz European Graduate School, doktorant Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Badacz historii dyskursów ekonomicznych, dziennikarz, przedsiębiorca.
 • Szymon Grela – Absolwent socjologii na Goldsmiths, University of London i University of Cambridge skupiający się na nowych ruchach społecznych w Europie i nierównościach w krajach rozwiniętych, publicysta.
 • Konrad Gliściński – Prawnik, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UJ, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz akademii prawa spółek w Szkole Głównej Handlowej. Laureat nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w organizowanym przez Urząd Patentowy RP konkursie na pracę magisterską na temat własności intelektualnej (2010). Autor krytycznej opinii prawnej nt. porozumienia ACTA. Prawnik Jagiellońskiego Centrum Innowacji sp. z o.o.
 • Anna Blumsztajn – Socjolożka, absolwentka Instytut Socjologii UW, specjalizacja: socjologia spraw publicznych, socjologia edukacji. Pracowała w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych, w Fundacji Rozwoju Dzieci im. J. Amos Komeńskiego, b. Dyrektorka Wielokulturowego Liceum Humanistycznego im. J. Kuronia.