"Frankowicze nie chcą solidarności". Filip Konopczyński dla Respubliki