Koronawirus. Gospodarka wstrzymuje oddech

Dariusz Standerski, Aleksandra Wójtowicz

  • Pandemia, z którą mamy do czynienia, może zmienić światową gospodarkę. Ze względu na swoją niespotykaną od przynajmniej 100 lat skalę, jest to źródło szoku makroekonomicznego.
  • Jego zasięg i siła oddziaływania powodują zmiany w strukturze rynku, zasadach konkurencji, w systemie prawnym. Można odnieść wrażenie, że świat wstrzymał oddech.
  • Jak pokazuje przykład Włoch, modele prognostyczne nie działają w warunkach pandemii.
  • Koronawirus jest czynnikiem zewnętrznym, więc po ustąpieniu pandemii modele powinny w długim okresie wrócić do równowagi. Jednak to w jaki sposób do równowagi dotrzemy, zależy od tego, w jaki sposób wirus ustąpi: gwałtownie, tak jak w przypadku hiszpanki, czy w wyniku wielomiesięcznego procesu.
  • Oba scenariusze zakładają wprowadzenie pakietów osłonowych w trakcie pandemii oraz pakietów stymulacyjnych po jej zakończeniu (pakiety te już teraz są zapowiadane przez wiele państw). Bez ich wprowadzenia trudno sobie wyobrazić gospodarkę wracającą na ścieżkę rozwoju.