Pandemiokracja: Początek

Pandemiokracja: Początek

Pandemia COVID-19 jest wydarzeniem bezprecedensowym w historii XXI wieku. Epidemia, która rozpoczęła się pod koniec grudnia w Wuhan, w prowincji Hubei w Chinach, 11 marca została uznana przez Światową Organizację Zdrowia za pandemię. W ciągu zaledwie kilku miesięcy wirus dotarł do prawie wszystkich państw na świecie. Liczba zarażonych przekroczyła 2 miliony. Z powodu wirusa SARS-CoV-2019 zmarło 157 970 osób, a liczba ta wciąż rośnie. 

COVID-19 Outbreak World Map per Capita [licencja Wikipedia Commons] 

COVID-19 zachwiał poczuciem względnej stabilności, znamiennym dla krajów Unii Europejskiej czy szeroko rozumianego “zachodu”. Kto bowiem choć raz nie usłyszał, że “żyjemy w najlepszych czasach”. Pax Europea - okres względnego pokoju na obszarze północnej i zachodniej Europy po II wojnie światowej - to termin już co najmniej wyświechtany, jednak znaczący: przekonanie Europejczyków, że osiągnięta przez nich stabilność trwać będzie co najmniej przez kilkanaście kolejnych lat, wydawało się silnie zakorzenione we współczesnej myśli politycznej - nawet pomimo wydarzeń takich jak Brexit czy wzrost znaczenia prawicowych populistów w krajach członkowskich UE. Pandemia każe jednak to przeświadczenie zweryfikować. 

Ze względu na  skalę COVID-19 to  zagrożenie zarówno dla zdrowia, jak i dla gospodarki oraz bezpieczeństwa bytowego miliardów pracowników i obywateli. Wystarczy spojrzeć na przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie w ciągu kilku ygodni pracę straciło ponad 25 milionów Amerykanów. Jak potwierdza coraz więcej badaczy i organizacji eksperckich, [tu przypiy] głęboka światowa recesja wydaje się nieunikniona. W obliczu bankructw firm prywatnych[racownicy i przedsiębiorcy o pomoc zwracają się do parlamentów i rządów.Możesz także zacząć grać w Play Fortuna casino na prawdziwe pieniądze i wygrać. Kolejne panstwa przygotowują i wdrażają ustawy i działania, których celem ma być ograniczenie rozmiarów nadchodzącego kryzysu. To różnorodne i często nowatorskie rozwiązania, których ambicją jest pozwolić  pracownikom i przedsiębiorcom przetrwać obecną sytuację, a rynkom zachować płynność finansową. 

 

Z tego względu zapraszamy na nowy cykl publikacji Fundacji pt. Pandemiokracja. Będziemy w nim analizować rozwiązania społeczne i gospodarcze, które podejmują państwa i organizacje międzynarodowe, by walczyć z pandemią. Po drugie, zajmiemy się rozwiązaniami związanymi z ochroną zdrowia - tu  skupimy się na trwających procesach przemian systemów ochrony zdrowia oraz wnioskach, które muszą z powodu pandemii wyciągnąć osoby odpowiedzialne za polityki w obszarze zdrowia publicznego.

Na pierwszy odcinek o Unii Europejskiej zapraszamy już niebawem!