Rodzina 500+ oraz polityka rodzinna w Polsce

Celem projektu jest ewaluacja polityk społecznych nakierowanych na wspieranie rodziny oraz zachowań demograficznych, w tym w szczególności - rządowego programu Rodzina 500+. Projekt koncentruje się na analizie założeń i skutków podejmowanych działań z perspektywy efektów zatrudnieniowych, sprawiedliwości społecznej, równości płci oraz równowagi między pracą a życiem prywatnym.

Osoby zaangażowane w projekt:
Anna Gromada
Maciej Sobociński

Kontakt: anna.gromada@kalecki.org

***

Materiały:
•Anna Gromada, Rodzina 500+ jako polityka publiczna , Instytut Studiów Zaawansowanych, luty 2017.
•Maciej Sobociński, Polityka rodzinna w Polsce. W stronę zrównoważonego modelu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2014
•Maciej Sobociński, Polska polityka rodzinna w latach 1989–2015. Próba podsumowania, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2016
•Karol Muszyński, Maciej Sobociński, Uwagi do Programu Rodzina 500+, Fundacja Kaleckiego 2016

Wypowiedzi dla prasy i wywiady:
•Anna Gromada, Promowanie macierzyństwa przez płacz, Krytyka Polityczna
•Anna Gromada, Bezdzietność na wschód od Renu, Smarter Poland
•wywiad z Anną Gromadą, Nikt nie zadba o interesy kobiet, jeśli nie zrobią tego same, Gazeta Wyborcza
•wywiad z Anną Gromadą, Dzieci z tego nie będzie, Krytyka Polityczna
•wywiad z Anną Gromadą, Co zrobić, by w Polsce rodziło się więcej dzieci, Tygodnik "Polityka" 

Obecność w mediach:
•Serwis Samorządowy PAP, Nie becikowe. Trzeba dofinansować systemu opieki instytucjonalnej
•Anna Gromada o raporcie Najwyższej Izby Kontroli o polityce rodzinnej w Polsce
•Maciej Sobociński o skutecznych instrumentach wspierania dzietności
-Maciej Sobociński o wspieraniu dzietności

Infografiki:
•infografika o kryzysie demograficznym