Przedsiębiorstwa i organizacje społeczne pod kwarantanną - Filip Konopczyński dla EkonomiiSpołecznej.pl

Skala potrzeb, które przez epidemie nie mogą być zaspokajane, jest trudna do oszacowania. Pewne jest, że szok wywołany przez koronawirusa nie tylko zwielokrotnia istniejące problemy (bezrobocie, opieka nad osobami wykluczonymi, ubóstwo, niesamodzielność), lecz także generuje nowe (jak braki materiałów sanitarnych czy sprzętu medycznego). Z punktu widzenia niektórych branż, na przykład hoteli i hosteli, restauracji, kawiarni, szkół, przedszkoli czy żłobków, kwarantanna oznacza natychmiastowe uniemożliwienie funkcjonowania. Dla innych wiąże się ze znaczącymi utrudnieniami lub dodatkowymi wydatkami (choćby na wdrażanie planów awaryjnych). W bezprecedensowo trudnej sytuacji znajdą się niemal wszystkie mikro-, małe i średnie firmy, które – pozbawione finansowej poduszki na trudne czasy – w krótkim czasie staną się niewypłacalne.

W szczególności dotyczy to organizacji zajmujących się działalnością społeczną, pomocową, niekomercyjną. Datowany na 20 marca raport „Badanie w kontekście kryzysu Przedsiębiorstw Społecznych, wywołanym epidemią wirusa SARS-CoV-2”, przygotowany przez Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych i Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej, wskazuje, że sytuacja sektora biznesu społecznego już dziś jest w Polsce dramatyczna. Tylko nieco lepiej ma się sektor organizacji pozarządowych, który także nawet w czasach prosperity charakteryzował się między innymi małą stabilnością zatrudnienia czy częstym brakiem płynności. Mimo wielu wad grantowego systemu finansowania organizacji pozarządowych kontrakt z instytucją centralną bądź samorządową oznacza, że ich sytuacja jest chwilowo stabilna. To jednak może się niedługo zmienić. Pozbawione przychodów firmy i zwolnieni pracownicy nie będą mogli płacić podatków i składek.

Oznacza to, że bez kosztownych (w sensie fiskalnym) pakietów ratunkowych i finansowania zewnętrznego w zasadzie cały niepubliczny sektor pomocowy stanie przed widmem zwolnień, niewypłacalności, a w końcu bankructw.

 

Link: https://ekonomiaspoleczna.pl/niedobor-srodkow-inflacja-potrzeb-przedsiebiorstwa-i-organizacje-spoleczne-pod-kwarantanna/