Raport "Rynek pracy w Wielkopolsce"

Dariusz Standerski

Co zmieniło się w Polsce po 2008 roku, w którym odnotowano pierwsze silne skutki światowego kryzysu gospodarczego?

Im dalej od centrum tym większe znaczenie mają czynniki szczególne. Dlatego należy rozpatrzyć wybrane powiaty indywidualnie, opisując zmienne i zależności lokalne. Opisano 9 powiatów: wrzesiński, pleszewski, czarnkowsko-trzcianecki, obornicki, pilski, koniński, Konin, ostrzeszowski i grodziski. Część z nich po raz pierwszy staje się tematem dyskusji ogólnopolskiej - stanowczo za późno.

Ostatnia dekada na rynku pracy to czas ogromnych przemian. Powstawały nowe miejsca pracy, które w części regionów i branż wywołały niedobór pracownic i pracowników oraz napływ imigrantów, a także postępującą automatyzację pracy. W ogólnym obrazie sytuacja pracownic, pracowników oraz osób poszukujących pracy poprawiła się. Jeżeli jednak spojrzymy na szczegóły i mniejsze regiony, obraz staje się niejednoznaczny. Rozwój jest nierówny. Spadek stopy bezrobocia jest tego dobrym przykładem.

W dyskusji publicznej nadal funkcjonuje historyczny podział państwa na Polskę A i Polskę B, część tradycyjnie bardziej i mniej rozwiniętą. Wcześniejsze opracowania Fundacji oraz niniejszy raport wskazują jednak, że podział ten po światowym kryzysie gospodarczym stracił na aktualności, a dzisiaj jest o wiele bardziej złożony i niejednolity.