Raport "Centralny Port Komunikacyjny - analiza rynkowa"

Projekt budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), całego, powiązanego z nim systemu transportu intermodalnego oraz nowej aglomeracji Aerocity ma charakter zupełnie wyjątkowy. Według aktualnych szacunków łączny koszt tej inwestycji przekroczy 100 mld zł.

Zabieramy głos w tej sprawie z kilku powodów. Po pierwsze, całe finansowanie będzie musiał zapewnić Budżet Państwa, bezpośrednio oraz ewentualnie pośrednio - w formie twardych gwarancji dla kapitału prywatnego. Po drugie, sukces finansowy CPK będzie zależał od jednego tylko czynnika: od tego czy PLL LOT awansuje do wąskiego grona europejskich, a później światowych liderów w przewozach tranzytowych, przede wszystkim interkontynentalnych. Dzięki temu CPK stałby się jednym z głównych, globalnych węzłów przesiadkowych – tak zwanych hub-ów.

Kolejną kwestią jest, że  inwestycja ma charakter zero-jedynkowy. Niepowodzenie PLL LOT oznaczać będzie zmarnowanie gigantycznych środków finansowych, przeznaczonych na jej realizację i brak możliwości pokrycia ogromnych kosztów operacyjnych. Ponadto przedstawiane uzasadnienia są drastycznie powierzchowne i jednostronne. Nie uwzględniają ogromnych zagrożeń i niekorzystnych trendów zmian rynkowych.

Prezentując poniższy raport chcemy zwrócić uwagę na zagadnienie, które może mieć wpływ na gospodarkę państwa oraz jego finanse publiczne daleko wykraczające poza sektor logistyki.