"Społeczna akceptacja kapitalizmu". Maciej Sobociński w Kontakcie