Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

Zapraszamy do zapoznania się z uwagami analityka Fundacji Karola Muszyńskiego do projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 15 stycznia 2016 r.

Rekomendacje do projektu ustawy:

  • Projektowi powinna towarzyszyć kompleksowa strategia rozwiązywania kluczowych problemów polskiego rynku i prawa pracy, w szczególności przewidująca:
  • rozwiązanie problemu zróżnicowania klina podatkowo-składowego (różnicy między całkowitymi kosztami pracodawcy a wynagrodzeniem netto pracownika) dla różnych form zatrudnienia;
  • rozwiązanie problemu wysokiego klina podatkowo-składkowego dla mało zarabiających, co można osiągnąć np. poprzez podwyższenie kwoty wolnej od podatku;
  • interwencję ustawodawczą mającą na celu precyzyjne rozstrzygnięcie granicy między pracowniczymi i niepracowniczymi formami zatrudnienia;
  • poprawienie strukturalnego problemu niskiego stopnia przestrzegania prawa pracy przez przedsiębiorców;
  • skoordynowanie zwiększania wynagrodzenia minimalnego z aktywnymi politykami rynku pracy.
  • Projekt powinien szacować efekty zatrudnieniowe oraz związane z segmentacją pracy, w szczególności polegające na możliwości „wypychania” pracowników przez pracodawców na inne niestandardowe formy zatrudnienia lub do szarej strefy.
  • Należy rozważyć skutki ustawy dla zabudżetowanych projektów wykonywanych przez organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i przedsiębiorstwa.