Konferencja

Przemyśleć ekonomię:
poza nurtem neoklasycznym

Ekonomia i dyskurs o gospodarce w Polsce są silnie zdominowane przez szkołę neoklasyczną. Jej założenia ukształtowały transformację gospodarczą i wciąż silnie wpływają na debatę publiczna i naukową, mimo rozwoju nowych prądów w naukach ekonomicznych jak i zmian w sytuacji gospodarczej Polski i regionu.

Konferencja Przemyśleć ekonomię: poza nurtem neoklasycznym będzie forum wymiany alternatywnych idei ekonomicznych. Jednym z jej głównych celów będzie nawiązanie do bogactwa podejść w historii myśli ekonomicznej oraz promowanie pluralizmu metodologicznego i teoretycznego. Konferencja będzie otwarta zarówno na ekonomistów, jak i przedstawicieli innych nauk społecznych, reprezentujących konstruktywnie krytyczne podejście względem głównego nurtu neoklasycznego.

Konferencja organizowana w partnerstwie z Kolegium Artes Liberales oraz Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Sponsorem wydarzenia jest Institute for New Economic Thinking z siedzibą w Nowym Jorku (Young Scholar Event Grant).

Konferencja odbędzie się w budynku Kolegium Artes Liberales przy ul. Dobrej 72 w Warszawie.

Organizatorzy nie pobierają opłat konferencyjnych od słuchaczy. Opłata konferencyjna dla prelegentów na cele organizacyjne wynosi 100 zł. Opłata nie obejmuje zwrotu kosztów dojazdu ani noclegu. Dla uczestników konferencji, których abstrakty zostaną zaakceptowane, przewidziana jest kolacja 20 maja.

Językiem roboczym konferencji będzie angielski

Zobacz plan konferencji

Goście specjalni

Wykład wprowadzający zostanie wygłoszony przez Profesora Steve’a Keena.

Fotografia Steve’a Keena

Steve Keen

Australijski ekonomista, profesor Kingston University w Londynie. Autor wielu artykułów naukowych oraz książki Debunking Economics (polskie wydanie planowane na rok 2016 nakładem Wydawnictwa Heterodox). Profesor Keen uzyskał międzynarodowy rozgłos jako nieprzejednany krytyk ekonomii neoklasycznej. Jest wymieniany jako jeden z niewielu ekonomistów i praktyków sektora finansowego, którzy trafnie przewidzieli kryzys gospodarczy 2007 roku.

Fotografia Jerzego Osiatyńskiego

Prof. Jerzy Osiatyński

Urodzony w 1941, profesor nauk ekonomicznych, profesor Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN i członek jego Rady Naukowej, wykładowca w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej (2001–2014). Minister w rządach Tadeusza Mazowieckiego i Hanny Suchockiej oraz poseł na sejm w latach 1989–2001. W latach 2010–2013 doradca społeczny Prezydenta Bronisława Komorowskiego, od grudnia 2013 r. członek Rady Polityki Pieniężnej. Redaktor dzieł zebranych Michała Kaleckiego (sześciotomowe wydanie polskie – PWE, Warszawa 1979–88; siedmiotomowe wydanie angielskie – Oxford University Press, 1990–97).

Fotografia Jana Toporowskiego

Prof. Jan Toporowski

Urodzony w 1950, profesor nauk ekonomicznych i finansów, dziekan Wydziału Ekonomii Szkoły Orientalistyki i Afrykanistyki (SOAS) Uniwersytetu Londyńskiego (do roku 2012), członek grupy EuroMemo: European Economists for an Alternative Economic Policy in Europe, pracownik naukowy Banku Finlandii (2005), członek rady edytorskiej pisma Review of Political Economy oraz rad naukowych pism EkonomistaGentes et Nationes. Autor książki Michal Kalecki: An Intellectual Biography: Volume I Rendezvous in Cambridge 1899–1939 (Palgrave 2013). Obecnie przygotowuje kolejny jej tom.

Fotografia Jerzego Wilkina

Prof. Jerzy Wilkin

Urodzony w 1947r., profesor nauk ekonomicznych, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, wieloletni kierownik Katedry Ekonomii Politycznej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, a obecnie kierownik Zakładu Integracji Europejskiej w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Przewodniczący Rady Programowej dwumiesięcznika „Ekonomista”.

Fotografia Katarzyny Hanuli-Bobbitt

Katarzyna Hanula-Bobbitt

Starsza specjalistka w zakresie spraw publicznych w Finance Watch. Zajmuje się rzecznictwem w obszarze rynków kapitałowych i bankowości. Z wykształcenia jest prawniczką specjalizującą się w prawie finansowym i gospodarczym, szczególnie regulacjami sektora finansowego i relacjami z instytucjami publicznymi.

W przeszłości pracowała dla Komisji Nadzoru Finansowego w Departamencie Analiz i Współpracy z Zagranicą. Z ramienia tej instytucji reprezentowała Polskę w Europejskim Urzędzie Nadzoru Bankowego podczas prac nad propozycjami nowych regulacji dla europejskiego sektora finansowego.

Agenda

20 Maja, Piątek

miejsce: Kolegium Artes Liberales, ul. Dobra 72

12:00
 1. Prof. Jerzy Osiatyński – Introduction
 2. Prof. Steve Keen – Keynote Presentation
12:45 – General Stream
(chair: prof. Jerzy Osiatyński)
 1. Antiempiricism in economics: the case of neoclassical axiomatism – prof. Tamás Dusek (Hungary, Széchenyi István University)
 2. The changing outcome of self-interest under financialization – prof. dr hab. Anna Ząbkowicz (UJ)
 3. Poland and the Crises of 1929 and 2008: Stabilization Policies and Structural Developments – prof. Zbigniew Polański (SGH, NBP)
 4. The Pitfalls of Occidentalism – Revisiting the Great Capitalism Debate – dr Kacper Pobłocki (UAM)
 5. Dissenting Views about the Economy – Michael Derrer (Switzerland, Lucerne)
14:45–15:00 – Coffee break
15:00 – Polish School of Economics
(chair: Tomasz Janyst, Kalecki Foundation)
 1. Expanding human capabilities: Lange’s Observations updated for the 21st century – prof. Jorge Buzaglo (University of Stockholm)
 2. Had Kalecki discovered Keynesianism before Keynes? – mgr Maciej Bitner (WiseEuropa)
 3. The significance of the monopoly degree in post keynesian pricing theories – mgr Paweł Umiński (UT)
16:20–16:35 – Coffee break
16:35 – The Roots of the Domination of Neoclassical Economics in Academia and Policy-Making
(chair: Anna Gromada, Kalecki Foundation)
 1. Polish journalism and economics. Beliefs, ideologies and knowledge – dr Wojciech Woźniak (UŁ)
 2. The Concept and Role of Realism in Economics: Saving Students from Milton Friedman – Dennis Badeen (UK, Anglia Ruskin University)
 3. Neoclassical Economics. Internal Consistency vs. Normative Accuracy – dr Tomasz Kwarciński (UE in Cracow)
 4. Pluralism in teaching economics: voices of instructors for change – mgr Katarzyna Gruszka (Austria, Vienna University of Economics and Business)
18:15–18:45 – prof. Jerzy Wilkin – Key-note Presentation (The Role of the State and Public Sector in Extending Freedom)
20:00 – dinner

21 Maja, Sobota

miejsce: Kolegium Artes Liberales, ul. Dobra 72

10:00 – prof. Jan Toporowski – Key-note Presentation (Is There a Third Crisis of Economic Theory)
10:30 – The Role of the State in the Economy
(chair: Dariusz Standerski, Kalecki Foundation)
 1. Role of the state in economic theory – neoclassical, institutional and feminist perspectives – dr Anna Zachorowska-Mazurkiewicz (UJ)
 2. State developmental agency in transnational settings: reforming Polish automotive sector – dr Olga Markiewicz (EUI)
 3. Regulations and Their Effectiveness – a New Approach – mgr Jacek Lewkowicz (WNE UW)
11:50–12:05 – Coffee break
12:05 – Development and Innovations
(chair: Filip Konopczyński, Kalecki Foundation)
 1. National Technological Capabilities and Innovation Performance – dr Krzysztof Szczygielski (WNE UW), dr Wojciech Grabowski (UŁ)
 2. Innovations – which, from where and for whom? On limitations of mainstream economics in explaining phenomena of innovations – dr Maciej Grodzicki (UJ)
 3. First things first. Exploring the discourse of development and growth – mgr Jan Chudzyński (UW)
13:25–15:00 – Przerwa obiadowa
15:00 – Social Aspects of Economics
(chair: Aleksandra Wiśniewska, Kalecki Foundation)

Miejsca: główna sala konferencji

15:00 – Economics and Other Social Sciences
(chair: Jędrzej Malko, Kalecki Foundation)

Miejsce: sala 11

Shortcomings of Economics in Forecasting Social Trends – Case study of Human Fertility – mgr Anna Gromada (PAN) Theoretical foundation of social economy – mgr Wojciech Goleński (University of Economics in Katowice and University of Opole)
Economy embedded in society. Karl Polanyi’s critique of neoclassical orthodoxy – dr Maciej Kassner Simple Forecasting Heuristics that Make us Smart: Evidence from Different Market Experiments – dr Tomasz Makarewicz (Netherlands, University of Amsterdam)
What is New about Unintended Consequences in New Economic Sociology? – dr Adriana Mica (ISNS UW) Economic and ideological justifications of legal acts – example of TRIPS – mgr Konrad Gliściński (UJ)
Labor managed firm in the neoclassical, new institutional, original institutional and Marxist perspective – mgr Justyna Szambelan (SGH)
16:40–16:55 – Coffee break
16:55–17:25 – Katarzyna Hanula-Bobbitt (Finance Watch) – Key-note Presentation
17:25 – Financialization
(chair: Tomasz Janyst, Kalecki Foundation)
 1. Public debt – economic theory and practice before and after the European debt crisis – mgr Michał Gamrot (UŁ)
 2. The evolution of capital category and its implications for financialization in the modern world – dr Lucyna Drenda (UE in Katowice)
 3. A Financialized Growth Model – Fouad Ferdi (PhD candidate, CEPN, Sorbonne)
 4. Private Debt, Endogenous Money and Financial Crises – Colline Constantine (Kingston University, PhD candidate)
 5. Crisis of the Finance-Led Accumulation Regime in Argentina 1999–2002. A Regulation School Perspective – mgr Paweł Szelegeniec (UJ)
19:25 – prof. Jerzy Osiatyński – Closing Remarks

Miejsce konferencji

Kolegium Artes Liberales
ul. Dobra 72, Warszawa

Partnerzy

Logo of University of Warsaw Faculty of Economic Sciences Logo of Kollegium Artes Liberales