Rada Naukowa

 


RADA NAUKOWA FUNDACJI


Photo Jeanne  Jeanne Fagnani-Lichtenstein – (ur. 1942) – dyrektorka do spraw badań we Francuskim Centrum Badań Naukowych (Centre National de la Recherche Scientifique), badaczka Instytutu Badań Społeczno-Politycznych (Institut de Recherches Economiques et Sociales) w Paryżu. W latach 2008-2011 doradczyni ds. polityki społecznej Sekretarza Generalnego OECD. W 2014 roku nominowana przez Francuskie Ministerstwo Polityki Społecznej do Naczelnej Rady ds. Polityki Rodzinnej.

 

prof. Jerzy Osiatyński  Jerzy Osiatyński – (ur. 1941), profesor nauk ekonomicznych, profesor Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN i członek jego Rady Naukowej, wykładowca w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej (2001-2014). Minister w rządach Tadeusza Mazowieckiego i Hanny Suchockiej oraz poseł na sejm w latach 1989-2001. W latach 2010-2013 doradca społeczny Prezydenta Bronisława Komorowskiego, od grudnia 2013 r. członek Rady Polityki Pieniężnej. Redaktor dzieł zebranych Michała Kaleckiego (sześciotomowe wydanie polskie – PWE, Warszawa 1979-88; siedmiotomowe wydanie angielskie – Oxford University Press, 1990-97).

jt  Jan Toporowski – (ur. 1950), profesor nauk ekonomicznych i finansów, dziekan Wydziału Ekonomii Szkoły Orientalistyki i Afrykanistyki (SOAS) Uniwersytetu Londyńskiego (do roku 2012), członek grupy EuroMemo: European Economists for an Alternative Economic Policy in Europe, pracownik naukowy Banku Finlandii (2005), członek rady edytorskiej pisma „Review of Political Economy” oraz rad naukowych pism „Ekonomista” i „Gentes et Nationes”. Autor książki Michal Kalecki: An Intellectual Biography: Volume I Rendezvous in Cambridge 1899-1939 (Palgrave 2013). Obecnie przygotowuje kolejny jej tom.

 

WilkinJerzy02CD-kopia  Jerzy Wilkin – (ur. 1947), profesor nauk ekonomicznych, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, wieloletni kierownik Katedry Ekonomii Politycznej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, a obecnie kierownik Zakładu Integracji Europejskiej w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Przewodniczący Rady Programowej dwumiesięcznika „Ekonomista”.