Zespół


ZARZĄD FUNDACJI


Tomasz Janyst – prezes Zarządu Fundacji Kaleckiego, prawnik i bankowiec, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UW, absolwent prawa i sinologii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW, studium bankowości w Szkole Głównej Handlowej oraz Collegium Invisibile, kilkukrotny stypendysta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stypendysta Uniwersytetu Pekińskiego.

Zainteresowania: regulacje rynków finansowych, polityka gospodarcza

E-mail: tomasz.janyst@kalecki.org

 

Anna Gromada – członkini Zarządu Fundacji Kaleckiego, ekonomistka i socjolożka, pracownik Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Absolwentka ekonomii międzynarodowej w Szkole Głównej Handlowej, socjologii i politologii na Uniwersytecie Cambridge oraz studiów nad ekonomią rozwoju we Francuskim Instytucie Nauk Politycznych (Sciences Po). Stypendystka m.in. Yale,  Pace, Uniwersytetu Tokijskiego i Uniwersytetu w Oslo. Współpracowała z administracją publiczną w Polsce i Francji, Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), działem gospodarczym Agencji Reutera oraz Foundation for European Progressive Studies (FEPS).

Zainteresowania: projektowanie polityki rozwojowej i polityki społecznej, modelowanie statystyczne, demografia

E-mail: anna.gromada@kalecki.org

 

Filip Konopczyński –  członek Zarządu i analityk Fundacji Kaleckiego. Ekspert oraz współautor analiz w projektach badawczych i społecznych dla Narodowego Banku Polskiego, Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka czy Akademickiego Związku Sportowego. Publikował m. in. w Gazecie Wyborczej, Przekroju, Oko.press, Dzienniku Opinii, Kulturze Liberalnej, Res Publice Nowej, czy magazynie Kontakt.  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Kultury Polskiej w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH) Uniwersytetu Warszawskiego.

Zainteresowania: socjologia prawa, zarządzanie publiczne i polityka gospodarcza,  usługi publiczne.

E-mail: filip.konopczynski@kalecki.org

 

Karol Muszyński – członek Zarządu Fundacji Kaleckiego, socjolog prawa, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UW, absolwent prawa i historii na Uniwersytecie Warszawskim oraz prawa biznesowego na Uniwersytecie w Poitiers, kilkukrotny stypendysta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stypendysta International Institute for the Sociology of Law.

Zainteresowania: prawo i rynek pracy, polityka gospodarcza i społeczna

E-mail: karol.muszynski@kalecki.org

 

Dariusz Standerski – członek zarządu Fundacji Kaleckiego, ekonomista i prawnik, Wydział Nauk Ekonomicznych UW. Przewodniczący Stowarzyszenia Kooperacja Miejska. Laureat stypendium Fundacji im. Lesława Pagi. Obszary badawcze: polityka gospodarcza, planowanie gospodarcze, ekonomia instytucjonalna, ekonomia Michała Kaleckiego, historia gospodarcza oraz samorząd lokalny.

E-mail: dariusz.standerski@kalecki.org

 


RADA FUNDACJI


Maciej Sobociński - przewodniczący Rady Fundacji Kaleckiego,  absolwent socjologii na Uniwersytecie Warszawskim i University of Warwick (Wielka Brytania). Zajmuje się polityką społeczną, współpracuje z Instytutem Spraw Publicznych. Członek Young Academics Network przy Foundation for European Progressive Studies (FEPS).

Zainteresowania: polityka rodzinna i demografia, rynek pracy, ekonomia społeczna, równość płci

E-mail: maciej.sobocinski@kalecki.org

 

Katarzyna Golik – członkini Rady Fundacji Kaleckiego, ekonomistka i orientalistka, doktorantka w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Absolwentka finansów i bankowości WSE oraz mongolistyki i tybetologii UW. W ramach stypendiów naukowych studiowała w Republice Mongolii oraz Chińskiej Republice Ludowej.

Zainteresowania: finanse publiczne, transformacja gospodarcza i ustrojowa, polityka edukacyjna

 

Aleksandra Wiśniewska -członkini Rady Fundacji Kaleckiego, absolwentka ekonomii i kulturoznawstwa w ramach Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW. Doktorantka Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. Współpracuje z Fundacją Obserwatorium i Narodowym Centrum Kultury, przygotowując badania w obszarze ekonomii kultury. Kierownik produkcji w Teatrze Studio w Warszawie.

Zainteresowania: ekonomia kultury, ekonomia dóbr nierynkowych, ekonomia społeczna.

 


WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI


Anna Blumsztajn: socjolożka, absolwentka Instytut Socjologii UW, specjalizacja: socjologia spraw publicznych, socjologia edukacji. Pracowała w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych, w Fundacji Rozwoju Dzieci im. J. Amos Komeńskiego, b. Dyrektorka Wielokulturowego Liceum Humanistycznego im. J. Kuronia.

Konrad Gliściński – prawnik, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UJ, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz akademii prawa spółek w Szkole Głównej Handlowej. Laureat nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w organizowanym przez Urząd Patentowy RP konkursie na pracę magisterską na temat własności intelektualnej (2010). Autor krytycznej opinii prawnej nt. porozumienia ACTA. Prawnik Jagiellońskiego Centrum Innowacji sp. z o.o.

Szymon Grela – absolwent socjologii na Goldsmiths, University of London i University of Cambridge skupiający się na nowych ruchach społecznych w Europie i nierównościach w krajach rozwiniętych, publicysta.

Paweł Jędral – prawnik, absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych. Analityk Fundacji Kaleckiego, autor analiz prawnych w grantach Narodowego Centrum Nauki, wielokrotny stypendysta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jędrzej Malko – absolwent Goldsmiths, University of London oraz European Graduate School, doktorant Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Badacz historii dyskursów ekonomicznych, dziennikarz, przedsiębiorca.

Aleksandra Polak – absolwentka filozofii i europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim, globalnej ekonomii politycznej na University of Sussex oraz podyplomowych europejskich studiów interdyscyplinarnych w College of Europe, Natolin. Zainteresowania: polityki społeczne i nierówności ekonomiczne w obszarze Unii Europejskiej, koordynacja makroekonomiczna i regulacje rynku UE, zrównoważony rozwój.

Marcin Wolniewicz – dźwiękowiec, informatyk pasjonat.

Piotr Wójcik – finansista, publicysta ekonomiczny. Współpracownik kwartalnika Nowy Obywatel. Wcześniej związany z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, kwartalnikiem Pressje i portalem Jagielloński24. Zainteresowania: rynek pracy, podatki, polityka społeczna, polityka przemysłowa, kolonializm.