Komentarz: Czy stawki podatków dochodowych w Polsce są wysokie?

ikona_komentarz_featured

Subiektywne, ludzkie odczucie zwykle każe twierdzić, że opodatkowanie dochodów jest nadmierne. Jeśli wrażenie to jest zgodne z prawdą, pociąga za sobą szereg negatywnych dla gospodarki zjawisk. Według teorii krzywej Laffera przekroczenie krytycznego poziomu opodatkowania (gdy staje się on zbyt wysoki) powoduje spadek dochodów budżetowych państwa. Jak ta koncepcja odnosi się do wpływów z podatków dochodowych […]

Więcej