Komentarz: Czy więcej elastyczności to rzeczywiście więcej innowacyjności?

ikona_komentarz_featured

Mainstream myśli ekonomicznej stoi na stanowisku, że zarówno bezrobocie, jak i niska innowacyjność gospodarki wynikają z licznych ograniczeń stawianych przedsiębiorcom, spośród których za szczególnie istotne uznaje się usztywnienia rynku pracy – przepisy uniemożliwiające elastyczne zwalnianie pracowników, pensje minimalne utrudniające rynkowe kształtowanie ceny pracy, silne związki zawodowe blokujące strukturalne reformy przedsiębiorstw itp. Sztuczne zawyżanie przez państwo […]

Więcej

Komentarz: Kto zyskał na ustawie antykryzysowej?

ikona_komentarz_featured

Ponad dwa lata po zakończeniu obowiązywania Ustawy z dnia 1 lipca 2009 roku o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, zwanej szerzej ustawą antykryzysową, wciąż brakuje refleksji nad tym, czy była ona naprawdę potrzebna i kto był jej beneficjentem. Jest to szczególnie ważne dlatego, że część jej postanowień (dłuższe okresy rozliczeniowe) weszła 23 […]

Więcej

Komentarz: Czy stawki podatków dochodowych w Polsce są wysokie?

ikona_komentarz_featured

Subiektywne, ludzkie odczucie zwykle każe twierdzić, że opodatkowanie dochodów jest nadmierne. Jeśli wrażenie to jest zgodne z prawdą, pociąga za sobą szereg negatywnych dla gospodarki zjawisk. Według teorii krzywej Laffera przekroczenie krytycznego poziomu opodatkowania (gdy staje się on zbyt wysoki) powoduje spadek dochodów budżetowych państwa. Jak ta koncepcja odnosi się do wpływów z podatków dochodowych […]

Więcej