Komentarz: Czy więcej elastyczności to rzeczywiście więcej innowacyjności?

ikona_komentarz_featured

Mainstream myśli ekonomicznej stoi na stanowisku, że zarówno bezrobocie, jak i niska innowacyjność gospodarki wynikają z licznych ograniczeń stawianych przedsiębiorcom, spośród których za szczególnie istotne uznaje się usztywnienia rynku pracy – przepisy uniemożliwiające elastyczne zwalnianie pracowników, pensje minimalne utrudniające rynkowe kształtowanie ceny pracy, silne związki zawodowe blokujące strukturalne reformy przedsiębiorstw itp. Sztuczne zawyżanie przez państwo […]

Więcej

Komentarz: Kto zyskał na ustawie antykryzysowej?

ikona_komentarz_featured

Ponad dwa lata po zakończeniu obowiązywania Ustawy z dnia 1 lipca 2009 roku o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, zwanej szerzej ustawą antykryzysową, wciąż brakuje refleksji nad tym, czy była ona naprawdę potrzebna i kto był jej beneficjentem. Jest to szczególnie ważne dlatego, że część jej postanowień (dłuższe okresy rozliczeniowe) weszła 23 […]

Więcej