Komentarz: Nie tylko Piketty: Stiglitz o podatkach

ikona_komentarz_featured

Zainteresowanie pracą Piketty’ego pt. Capital in the Twenty-First Century („Kapitał w XXI w.”) usunęło nieco w cień najbardziej dotąd znanego badacza krytykującego neoliberalne dogmaty, Josepha E. Stiglitza. Pośród mitów szczególną popularnością cieszy się teza, że każda regulacja (w tym każdy podatek) ogranicza działalność gospodarczą i jest przez to antyrozwojowa.

Więcej

Komentarz: Zadłużony świat, czyli o rajach podatkowych

ikona_komentarz_featured

Przyjmując raczej ostrożne założenie, że Ziemia jest gospodarką zamkniętą, wydawać by się mogło, że transakcje na całym świecie powinny się bilansować. Niektóre kraje, takie jak np. Niemcy, mają stale dodatni bilans handlowy, inne, jak np. Grecja, stały deficyt. Podobnie z aktywami finansowymi netto, czyli różnicą między całkowitym zadłużeniem a całkowitą wielkością oszczędności. Dług jednego podmiotu jest majątkiem innego. Zarówno saldo budżetowe, jak i aktywa zagraniczne netto całego świata powinny się więc równać zero. Okazuje się jednak, że tak nie jest – Ziemia ma ujemny bilans, a Ziemianie są zadłużeni.

Więcej

Komentarz: Czy stawki podatków dochodowych w Polsce są wysokie?

ikona_komentarz_featured

Subiektywne, ludzkie odczucie zwykle każe twierdzić, że opodatkowanie dochodów jest nadmierne. Jeśli wrażenie to jest zgodne z prawdą, pociąga za sobą szereg negatywnych dla gospodarki zjawisk. Według teorii krzywej Laffera przekroczenie krytycznego poziomu opodatkowania (gdy staje się on zbyt wysoki) powoduje spadek dochodów budżetowych państwa. Jak ta koncepcja odnosi się do wpływów z podatków dochodowych […]

Więcej